Bevezetés Vállalkozások által kötött szerződések esetén elég gyakori probléma, hogy a szerződő partner egyáltalán nem…

Mindkét szerződéstípus a biztosítéki szerződések alcsoportjába tartozik, azon belül is a személyi biztosítékok körébe: a…

A garanciaszerződés fogalma: A garanciavállaló szerződések kötése egyre ismertebb és elterjedtebb szerződéstípus. A felek az…

Bevezetés:  A 21. században egyre inkább elterjedt a kereskedelmi ügynökök munkája, melyet több törvény és…

Aktuális probléma a társasházak kapcsán a magántulajdonban lévő lakások rövid távú bérbeadásával járó, a lakók…

Irodánk 2004. óta nyújt bérbeadással kapcsolatos jogi tanácsadást olyan ingatlan üzemeltető társaságok részére, akik jelentős…

  Társasházi közös tulajdont érintő állagmegóvási munkálatok tulajdonostárs általi előlegezése esetén a felújítási költségek érvényesítése…

Bevezetés Korábban az ingatlanok vásárlása esetében foglalkoztunk már a hibás teljesítés intézményével, valamint az ebből…

2018. július 20-án az Országgyűlés elfogadta az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényt…

Bevezetés A 2014-ben elfogadott deviza alapú kölcsönszerződésekkel foglalkozó törvények bizonyos szerződéses rendelkezéseket tisztességtelennek minősítettek, valamint…

Bevezetés Az irodánk évek óta készít ingatlan adásvételi szerződéseket, mely miatt szükségesnek tartottuk ezen szerződések…

Bevezetés Napjainkban egyre több ember választja a társasházi lakásokat otthonaként, és az irodánknak is egyre…

Bevezetés – az üzleti titok védelméről szóló törvény megalkotásához vezető út Az üzletit titok védelméről…

Az elmúlt évtizedekben a repülés mind inkább biztonságosabbá válása mellett az Európai Uniós szervek jogalkotó…

A felperes édesapja megörökölt testvérétől egy ingatlant, amelyben az alperes haszonélvezeti joggal rendelkezett.  Az édesapa…

A visszatartási jog nem önálló szavatossági jog, a természetbeni reparációt biztosító, elsődleges szavatossági jogok választása…

Használt gépjárművek esetén számítani kell arra, hogy hibák előfordulhatnak korábban elvégzett javítás eredményétől függetlenül, a…

A Debreceni Ítélőtábla ítéleteiben rendkívül széleskörben elemzi a vonatkozó joggyakorlatot a nem vagyoni kártérítés (sérelemdíj)…

Bevezetés Ingatlanok adásvétele kapcsán, az adásvételi szerződés megkötése előtt nem túlzás, ha legfontosabb feladatként az…

Bevezetés Ingatlanok vásárlása esetében az adásvételi szerződések megkötése során számos körülményre oda kell figyelni, és…

Bevezetés 2018. január 01. napjától az 1994-ben megalkotott választottbíróság törvényt (régi Vbt.) felváltja a 2017….

Az indokolási kötelezettségről Egy munkajogviszony fennállása során számtalan esetben nem a munkavállaló mond fel, hanem…

A kötbér fogalma Mind a régi (1959. évi IV. törvény; 246. § (1) bekezdése), mind…

–különös tekintettel a gyámhivatali eljárásra– Ügyvédi irodánk évek óta foglakozik ingatlanok adásvételével, és ehhez kapcsolódóan…

Irodánk a GDPR rendelkezéseinek  maradéktanul megfelelő adatvédelmi tájékoztató magas színvonalú elkészítését vállalja. További információért vegye…

Ügyvédi irodánk 2004. óta foglalkozik speciálisan ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések készítésével, valamint ingatanokkal kapcsolatos polgári peres…

Irodánk a GDPR rendelkezéseinek  maradéktanul megfelelő adatvédelmi tájékoztató magas színvonalú elkészítését vállalja. További információért vegye…

A munkahelyi baleset olyan baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben…

Ingatlanvásárlás esetében fontos kérdés az, hogy milyen hibák, hiányosságok miatt köteles az eladó helytállni, és…

A Kúria ítéletében általános kártérítés fizetésére kötelezte azon alperest, amelynek hibás teljesítése folytán a felperesnek…

A kriptopénzek alapkoncepciója egy Wei Dai nevű informatikus-mérnöktől származik, aki 1998-ban olyan új pénzforma létrehozását…

A Kúria egy rendkívül érdekes eseti döntést tett közzé, melyben arról foglalt állást, hogy hogyan…

A Fővárosi Ítélőtábla alábbi tanulságos jogesetében a cégtörléssel kapcsolatosan alkalmazható vezetői eltiltás korlátaira hívnánk fel…

Ügyvédi irodánk évek óta foglakozik szavatossági igények bíróság előtti érvényestésével. Egyre több esetben tapasztaljuk, hogy…

A lakásbérleti törvény szerint a felmondásnak szigorú határidőkhöz kötött szabályai vannak, ha a bérlő nem…

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) hatálybelépésével egyidejűleg a fizetési meghagyásról…

Egy konkrét esetben a Kúria az elévülések kapcsán a következő fontos megállapításokat tette: Az elévülés…

2018. január 01. napján nagy változás történik a polgári eljárásokban. A változás a bírók, ügyvédek…

A vezető tisztségviselők feladatuk ellátásáért nagyfokú felelősséggel tartoznak a társaság működése során, azonban a felelősségük…

A Fővárosi Ítélőtábla egy meglehetősen érdekes és fontos kérdésben foglalt állást, mely a jogszabályalkotással okozott…