Változás a telekadó mértékének megítélésekor!

A Tesla stilizált T-betűjére igényelt oltalmat éttermi szolgáltatásokra.

A védjegyszerzés előtt érdemes átgondolni néhány olyan kérdést, amivel megnövelhetjük a regisztráció sikerét, emellett pedig kordában tarthatjuk az ezzel járó költségeket is. Egy jól megválasztott védjegystratégiával hosszútávon biztosíthatjuk cégünk sikerét.

Megtagadhatja-e a magyar bíróság a külföldi határozat végrehajtását?

Az azonnali hatályú munkáltatói felmondás esetén kötelezhető-e a munkavállaló a munkáltatót ért kár – mint a támogatott foglalkoztatás miatt megszűnő támogatás összegének – megtérítésére.

Az Ocean Tomo vállalat 2020 szeptemberében adta ki az Immateriális javak piaci értékéről szóló tanulmány időközi frissítését, amelyben a COVID-19 járványnak a vizsgált tőzsdéken jegyzett nagyvállalatok piaci értékén belül a szellemi tulajdon által képviselt arányát elemezte.

Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, vagy a természetbeni megosztás jelentős értékcsökkenéssel járna vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani.

Ebben a cikkünkben áttekintjük a kezesi felelősség alakulását az adós céggel szemben indult felszámolási eljárás során.

„Az ingatlanon fennálló közös tulajdon – ha a társasház létesítésének feltételei egyébként fennállnak – az…

„A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét – ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel…

A családi ház adásvételével kapcsolatosan felmerülő néhány nagyon fontos körülményt kívánunk kiemelni.

Védjegybitorlásnak tekinthető-e egy híres márka egyedi tervezésű cipőjének értékesítése?

A közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztani.

A munkáltató egyoldalúan elállhat-e a versenytilalmi megállapodástól a munkaviszony megszűnése után?

A munkavállaló teljesítménycsökkenése megalapozhatja-e a munkaviszony felmondással történő megszüntetését?

Az egyenlő bánásmód megsértésének minősül-e, ha a határozatlan idejű munkavállalónak megszünteti a munkáltató a munkaviszonyát, míg az ugyanúgy teljesítő határozott idejű munkavállalónak nem?

A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti. A közös tulajdon megszüntetésének joga a tulajdonostárs erős…

Hogyan szüntessük meg jogszerűen a vezető tisztségviselő jogviszonyát?   A polgári törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései szerint…

Fogyatékos gyermek születése miatti szülői kárigény Egy Down-szindrómával született gyermek szülei (a továbbiakban: felperesek) a…

Az Európai Bíróság (EUB) a Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelmére adott válaszában…

A védjegy Gyakran találkozunk a márka, a brand és a védjegy fogalmakkal, amelyeknek elsősorban az…

Ügyvédi irodánk 2004. óta foglalkozik speciálisan ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések készítésével, valamint ingatlanokkal kapcsolatos polgári peres…

Az irányadó tényállás szerint a peres felek között munkaviszony állt fenn. A munkaszerződés versenytilalmi megállapodásra…

Kézbesítési feladatainak ellátása során balesetet szenvedett egy munkavállaló, miközben ezen feladatok ellátásához kapott és az…

A felperesnek 16 ingatlana van. 12 ingatlan kivett útként van nyilvántartva, míg 4 ingatlana művelési…

Tényállás A felperesek tulajdonában álló ingatlanok közelében az alperes jogerős építési engedély alapján 40 méter…

Maradandó egészségkárosodással összefüggő ingatlan átalakítási munkálatok költségei A szülés során fellépő oxigénhiányos állapot miatt végtagbénulás…

A jelenleg is zajló világjárvány nyomán az elektronikus kereskedelem még inkább felívelőben van, mint valaha….

rész A Magyarországon, és a világ minden országában jelen lévő, és a jelen rendkívüli helyzet…

Az év vége közeledtével minden munkáltató ellenőrzi, hogy a munkavállalói az évben hány napot voltak…

A védjegyek szerepére és jelentőségére világít rá az alábbi ügy is: egyre gyakoribb ugyanis, hogy…

Lehet-e pénzbüntetést előírni a társasházi házirendben?   A társasházak olyan együttélési formát jelentenek, ami feltételezi…

A felek személyes joga, a szerződéskötés helye, vagy a szerződés tárgya az irányadó?   Az…

Gazdasági társaságok, jogi személyek működése veszélyhelyzet esetén A Kormány 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelete a…

A tényállás szerint munkavállaló alperes 2009-től határozatlan idejű munkaviszonyban állt gépjárművezetőként munkáltató felperesnél. 2013. március…

A Pp. 33.§-a szerint perben fél az lehet (perbeli jogképesség), akit a polgári jog szabályai…

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) § (1) A tanulmányi szerződésben a…

A felek megállapodása alapján a felperes meg kívánta vásárolni az alperestől az alperes tulajdonában álló…

Bevezetés Figyelemmel arra, hogy irodánk számos adásvételi szerződés megkötésénél közreműködik, a következőkben egy jogeset bemutatásán…

Page 1 of 31 2 3