Az Ítélőtábla egy nemrég közzétett határozatában kimondta, hogy a munkavállaló keresőképtelen betegállományának ideje alatt az…

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 2023. január 01. napján 2…

A Fővárosi Ítélőtábla ítélete alapján, ha megállapítható, hogy a szerződés egyoldalúan, a munkavállalóra rendkívüli mértékben…

A COVID-19 világjárvány és az Ukrajnában zajló háború hatásai következtében rendkívül magas áremelkedés következett be…

A Fővárosi Ítélőtábla által meghozott határozatban kimondta, hogy egy külföldi zenemű átdolgozásában való közreműködés, majd…

A bérleti szerződések esetében a bérlő a bérleti díj mellett köteles viselni a bérlemény használatával…

Adathalászattal okozott károk megtérítésének felelősségi kérdései, avagy köteles-e a bank megtéríteni a csalók által kezdeményezett utalásokat?

A Kúria egy nemrég közzétett eseti döntésében kimondta, hogy az infláció önmagában nem ad alapot…

A biztosító korlátozhatja azon biztosítási események körét, melyekre a biztosítás kiterjed.

1. Az üzletrész öröklésének módja A kft. tagjának üzletrészét az örökösök – csak úgy mint…

A mindennapi életben számos esetben előfordulhat az, hogy valakinek tévedésből kifizetésre kerül egy olyan összeg, melyre egyébként nem lenne jogosult. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy kötelesek vagyunk-e visszautalni a tévedésből kifizetett összeget.

Tartós közvetítői szerződés megszüntetését követően a Ptk. lehetővé teszi, hogy a felek versenykorlátozást kössenek ki. Ez hasonló a munkaszerződés megszűnését követő versenykorlátozáshoz, azonban szabályai kevésbé szigorúak, a felek szerződéskötési szabadsága előnyt élvez a közvetítő érdekeinek védelméhez képest.

Lássunk egy példát, ami egy feltörekvő magyar – azóta már egyébként rendkívül sikeres – start-up…

A munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény (Mt.) kimondja, hogy a munkaviszony megszüntetésének három módja…

Ingatlanvásárlás esetében fontos kérdés az, hogy milyen hibák, hiányosságok miatt köteles az eladó helytállni, és…

Az ukrajnai inváziót követően Oroszország egyre inkább elszigetelődik a nyugati világtól. Az Oroszországgal szemben bevezetett…

A tanulmányi szerződés lényege, hogy a munkáltató támogatást nyújt a munkavállaló részére, amiért cserében a…

A munkavállaló teljesítésre kész és képes állapotát a munkaszerződéses munkakör keretei között lehet értelmezni és…

Az általános szerződési feltételekben szereplő, az érintett kereskedelmi ágazatban szokásos módon, a tőzsdei jegyzett árakra…

Vajon szabadon testre szabható-e egy autó úgy, hogy annak vagy egy részének megjelenése hasonlítson a…

A Kúria egy nemrégiben közzétett eseti döntésében megállapította, hogy ha a szerző és a felhasználó…

Dr. Pál Roberta ügyvéd – szellemitulajdon-jog szakértő Mihalics Ügyvédi Iroda – Budapest A felvétel készült:…

A társasházak esetében gyakran előfordul, hogy a társasházi közös tulajdonban álló lábazat, homlokzat és tető…

A mindennapi üzleti gyakorlatban a partnerek email üzenetekkel kommunikálnak, ezért egy esetleges jogvita kapcsán fontos,…

Az ügy alapjául szolgáló tényállás szerint a felek németországi munkavégzés céljára munkaszerződést kötöttek. A munkaszerződésben…

Már a járványt megelőzően is igény volt arra, hogy a különböző földrajzi területeken élő szerződő feleknek ne kelljen órákat utaznia azért, hogy szerződést köthessenek egymással, ezen igény a járványügyi helyzetben tovább fokozódott.

Az ügy alapjául szolgáló tényállás szerint a felperes munkavállaló az alperes munkáltatóval határozatlan idejű munkaviszonyban…

Az ügy alapjául szolgáló tényállás szerint a felperes 2019. január elsejétől állt munkaviszonyban az alperessel…

A jogkimerülés fogalma Ez a szellemitulajdon-jog védelem valamennyi területére alkalmazandó jogi fogalom vagy doktrína azt…

Tényállás A felperes a nyaralójára 2015-ben lakásbiztosítást kötött alperessel, mint biztosítóval. A biztosítási szerződés a…

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás szerint a felperesek új építésű családi házukat vályogfalazattal kívánták kiviteleztetni,…

Külső felelősség – A vezető tisztségviselő felelőssége harmadik személlyel szemben

Nagyszámú elővásárlási joggal rendelkező személy esetén a vételi ajánlat közlésére vonatkozó szabályok

Ki érvényesítheti a szomszédos ingatlan elbirtoklására vonatkozó jogot?

Belső felelősség – A vezető tisztségviselő felelőssége az által képviselt társasággal szemben

A kisajátítás céljaként egy települést elkerülő út meghatározott szakaszának fejlesztését, mint közlekedési infrastruktúra fejlesztését jelölte meg a felperes.

Az ügy alapjául szolgáló tényállás szerint a munkavállaló felperes az alperes munkáltatóval határozatlan idejű munkaviszonyban…

Felhasználható egy titokban készített hangfelvétel bizonyítékként? Milyen jogkövetkezményekkel járhat egy hozzájárulás nélkül készített hangfelvétel bírósági felhasználása?

Cikkünkben egy olyan döntést mutatunk be, melyben a Kúria nem találta megalapozottnak a telekadó mértékének aránytalanságára vonatkozó érveket.

Az ügy alapjául fekvő tényállás szerint az alperes munkáltató a Munkavédelmi Szabályzat alapján elrendelte az…

Page 1 of 41 2 3 4