Az elektronikus úton benyújtott védjegybejelentések díjának csak 85%-a fizetendő.

Előzmény cikkeink: A gazdasági társaságok kedvezményezett átalakulása – 1.rész A gazdasági társaságok kedvezményezett átalakulása –…

Előzmény cikkünk: A gazdasági társaságok kedvezményezett átalakulása – 1.rész Mik a kedvezményezett átalakulás feltételei? A…

A gazdasági társaságok minden esetben törekednek arra, hogy a tevékenységüket a legjobb, a legmegfelelőbb, a…

Előzmény cikkeink: 1. rész: Kikre vonatkozik a panasztörvény? Ki élhet bejelentéssel? 2. rész: Hogyan működik…

Napjainkban jelentős számban találkozunk olyan ügyletekkel, ahol a szerződő felek székhelye, állandó lakóhelye vagy szokásos…

A 2021. július 1. napja jelentős változásokat hozott a kényszertörlési eljárásokban, ugyanis, ha a cégbíróság…

A belső visszaélés-bejelentési rendszer arra szolgál, hogy a foglalkoztatottak, továbbá a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban álló…

A COVID-19 (koronavírus) által okozott járvány és az amiatt bevezetett korlátozások következtében jelentősen átalakult a…

A felhalmozott közös költség tartozás a korábbi vagy az új tulajdonostól követelhető?

Az utóbbi időben szerzett tapasztalataink alapján további két elkövetési mód is megjelent.

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi törvény XXV. törvény (továbbiakban Törvény) a munkáltatók számára nagyon lényeges előírásokat tartalmaz, és az alapvető célja, hogy védelmet nyújtson az uniós jog megsértését bejelentő foglalkoztatottak számára. Cikksorozatunkban a Törvény legfontosabb szabályait kívánjuk bemutatni annak érdekében, hogy mind a foglalkoztatók, mind pedig a foglalkoztatottak tisztában legyenek a jogaikkal és a kötelezettségeikkel is.

Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett az adathalász bűncselekményeknek a száma tekintettel arra, hogy a csalók…

A joggyakorlat alapvetően különbséget tesz a szerződő felek belső jogviszonyát létrehozó kétoldalú megbízás és egy külső jogviszonyban érvényesülő egyoldalú jognyilatkozat, a meghatalmazás között.

A felülvizsgálati kérelem és a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelem közötti tartalmi összefüggések

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdoni viszonyok felszámolásának (bekebelezésének) három lehetséges módja.

A munkaidő-nyilvántartást / jelenléti ívet objektíven, megbízhatóan, naprakészen és ellenőrizhető módon kell vezetni

Az Ítélőtábla egy nemrég közzétett határozatában kimondta, hogy a munkavállaló keresőképtelen betegállományának ideje alatt az…

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 2023. január 01. napján 2…

A Fővárosi Ítélőtábla ítélete alapján, ha megállapítható, hogy a szerződés egyoldalúan, a munkavállalóra rendkívüli mértékben…

A COVID-19 világjárvány és az Ukrajnában zajló háború hatásai következtében rendkívül magas áremelkedés következett be…

A Fővárosi Ítélőtábla által meghozott határozatban kimondta, hogy egy külföldi zenemű átdolgozásában való közreműködés, majd…

A bérleti szerződések esetében a bérlő a bérleti díj mellett köteles viselni a bérlemény használatával…

Adathalászattal okozott károk megtérítésének felelősségi kérdései, avagy köteles-e a bank megtéríteni a csalók által kezdeményezett utalásokat?

A Kúria egy nemrég közzétett eseti döntésében kimondta, hogy az infláció önmagában nem ad alapot…

A biztosító korlátozhatja azon biztosítási események körét, melyekre a biztosítás kiterjed.

1. Az üzletrész öröklésének módja A kft. tagjának üzletrészét az örökösök – csak úgy mint…

A mindennapi életben számos esetben előfordulhat az, hogy valakinek tévedésből kifizetésre kerül egy olyan összeg, melyre egyébként nem lenne jogosult. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy kötelesek vagyunk-e visszautalni a tévedésből kifizetett összeget.

Tartós közvetítői szerződés megszüntetését követően a Ptk. lehetővé teszi, hogy a felek versenykorlátozást kössenek ki. Ez hasonló a munkaszerződés megszűnését követő versenykorlátozáshoz, azonban szabályai kevésbé szigorúak, a felek szerződéskötési szabadsága előnyt élvez a közvetítő érdekeinek védelméhez képest.

Lássunk egy példát, ami egy feltörekvő magyar – azóta már egyébként rendkívül sikeres – start-up…

A munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény (Mt.) kimondja, hogy a munkaviszony megszüntetésének három módja…

Ingatlanvásárlás esetében fontos kérdés az, hogy milyen hibák, hiányosságok miatt köteles az eladó helytállni, és…

Az ukrajnai inváziót követően Oroszország egyre inkább elszigetelődik a nyugati világtól. Az Oroszországgal szemben bevezetett…

A tanulmányi szerződés lényege, hogy a munkáltató támogatást nyújt a munkavállaló részére, amiért cserében a…

A munkavállaló teljesítésre kész és képes állapotát a munkaszerződéses munkakör keretei között lehet értelmezni és…

Az általános szerződési feltételekben szereplő, az érintett kereskedelmi ágazatban szokásos módon, a tőzsdei jegyzett árakra…

Vajon szabadon testre szabható-e egy autó úgy, hogy annak vagy egy részének megjelenése hasonlítson a…

A Kúria egy nemrégiben közzétett eseti döntésében megállapította, hogy ha a szerző és a felhasználó…

A társasházak esetében gyakran előfordul, hogy a társasházi közös tulajdonban álló lábazat, homlokzat és tető…

A mindennapi üzleti gyakorlatban a partnerek email üzenetekkel kommunikálnak, ezért egy esetleges jogvita kapcsán fontos,…

Page 1 of 51 2 3 5