• Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó teljes körű jogi szolgáltatások (termőföld kisajátítás és településrendezési szerződéstől kezdődően a beruházás teljes körű megvalósításáig)
  • Ingatlanügyletekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási jogvitákban képviselet,
  • Ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódó teljes körű jogi szolgáltatások (lakó és ipari ingatlanok folyamatos hasznosításához kapcsolódó tanácsadás, jogviták kezelése),
  • Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó kártérítési jogviták kezelése,
  • Ingatlanvásárláshoz kapcsolódó szavatossági igények érvényesítése
  • Képviselet ingatlan kisajátítási, elbirtoklási ügyekben
  • Birtokperek
  • Kiskorúak adásvételi szerződése eseti gyám, gyámhatóság közreműködésével
  • Közös tulajdon megszüntetése iránti perek
  • Foglaló és kötbérrel kapcsolatos igények érvényesítése