• Adásvételi- ajándékozási- csere szerződések készítése
  • Polgári jog perképviselet, peren kívüli egyezségek létrehozása
  • Szerződések megtámadása – tévedés, megtévesztés
  • Semmis szerződésekkel kapcsolatos igények, perek
  • Jótállás, garancia érvényesítése
  • Engedményezési és tartozásátvállalási szerződések készítése
  • Irodák, lakások és ipari ingatlanokkal kapcsolatos bérleti- használati szerződések készítése
  • Letéttel kapcsolatos igények, jogviták kezelése
  • Tartási és életjáradéki szerződések készítése
  • Kártérítési igények képviselete – egyezségek létrehozása, perképviselet