Társasági jog

 • Cégfelvásárláshoz kapcsolódó teljes jogi átvilágítások,
 • Kedvezményezett átalakulások (beolvadások, kiválások, összeolvadások, szétválások)
 • Cégfúziók teljes körű jogi tevékenységének biztosítása

Perképviselet

 • Polgári- gazdasági jog, büntető jog területén

Munkajog

 • Tejes körű munkajogi átvilágítás,
 • Munkajogi tanácsadás szervezeti átalakításoknál,
 • Munkajogi peres képviselet

Kintlévőség kezelés

 • Tanácsadás kintlévőség behajtásban,
 • Képviselet fizetési meghagyásos-, felszámolási-, végrehajtási-, polgári peres eljárásokban

Ingatlan jog

 • Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó teljes körű jogi szolgáltatások (termőföld kisajátítás és településrendezési szerződéstől kezdődően a beruházás teljes körű megvalósításáig)
 • Ingatlanügyletekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási jogvitákban képviselet,
 • Ingatlanüzemeltetéshez kapcsolódó teljes körű jogi szolgáltatások (lakó és ipari ingatlanok folyamatos hasznosításához kapcsolódó tanácsadás, jogviták kezelése),
 • Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó kártérítési jogviták kezelése,
 • Képviselet ingatlan kisajátítási ügyekben

Publikációk, szakmai tréningek, előadások, szabályzatok készítése

 • Jogi tájékoztatók készítése szakmai szervezetek számára,
 • Előadások tartása szakmai szervezetek meghívása alapján,
 • Belső szabályzatok készítése (munkajog, adatvédelem).