Az ügy alapjául szolgáló tényállás szerint a felek németországi munkavégzés céljára munkaszerződést kötöttek. A munkaszerződésben…

Már a járványt megelőzően is igény volt arra, hogy a különböző földrajzi területeken élő szerződő feleknek ne kelljen órákat utaznia azért, hogy szerződést köthessenek egymással, ezen igény a járványügyi helyzetben tovább fokozódott.

Az ügy alapjául szolgáló tényállás szerint a felperes munkavállaló az alperes munkáltatóval határozatlan idejű munkaviszonyban…

Az ügy alapjául szolgáló tényállás szerint a felperes 2019. január elsejétől állt munkaviszonyban az alperessel…

A jogkimerülés fogalma Ez a szellemitulajdon-jog védelem valamennyi területére alkalmazandó jogi fogalom vagy doktrína azt…

Tényállás A felperes a nyaralójára 2015-ben lakásbiztosítást kötött alperessel, mint biztosítóval. A biztosítási szerződés a…

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás szerint a felperesek új építésű családi házukat vályogfalazattal kívánták kiviteleztetni,…

Külső felelősség – A vezető tisztségviselő felelőssége harmadik személlyel szemben

Nagyszámú elővásárlási joggal rendelkező személy esetén a vételi ajánlat közlésére vonatkozó szabályok

Ki érvényesítheti a szomszédos ingatlan elbirtoklására vonatkozó jogot?

Belső felelősség – A vezető tisztségviselő felelőssége az által képviselt társasággal szemben

A kisajátítás céljaként egy települést elkerülő út meghatározott szakaszának fejlesztését, mint közlekedési infrastruktúra fejlesztését jelölte meg a felperes.

Az ügy alapjául szolgáló tényállás szerint a munkavállaló felperes az alperes munkáltatóval határozatlan idejű munkaviszonyban…

Felhasználható egy titokban készített hangfelvétel bizonyítékként? Milyen jogkövetkezményekkel járhat egy hozzájárulás nélkül készített hangfelvétel bírósági felhasználása?

Cikkünkben egy olyan döntést mutatunk be, melyben a Kúria nem találta megalapozottnak a telekadó mértékének aránytalanságára vonatkozó érveket.

Az ügy alapjául fekvő tényállás szerint az alperes munkáltató a Munkavédelmi Szabályzat alapján elrendelte az…

A felek munkaszerződés-kiegészítést kötöttek versenytilalmi megállapodás érdekében. Szerződésük megszünését követően az alperes mégis a versenytársnak minősített cégnél helyezkedett el.

Ingaltan értékének 50%-át kitevő kötbér lett. Maradhat?

Eddig nem volt egységes a joggyakorlat abban a körben, hogy az együttes aláírási jog egy személyre történő átruházása érvényes e vagy sem.

Közlési kötelezettség alakulása nagyszámú elővásárlási jogra jogosult tulajdonostárs esetén

Közös tulajdonban lévő ingatlan egészének használata esetén kötelezhető-e a tulajdonostárs használati díj fizetésére?

Az ingatlanügyi hatóságnak be kell-e jegyeznie az ingatlan-nyilvántartásba a vevő tulajdonjogát abban az esetben, ha vita alakul ki a felek és az elővásárlásra jogosult között az elfogadó nyilatkozat hatályossága tekintetében?

Változás a telekadó mértékének megítélésekor!

A Tesla stilizált T-betűjére igényelt oltalmat éttermi szolgáltatásokra.

A védjegyszerzés előtt érdemes átgondolni néhány olyan kérdést, amivel megnövelhetjük a regisztráció sikerét, emellett pedig kordában tarthatjuk az ezzel járó költségeket is. Egy jól megválasztott védjegystratégiával hosszútávon biztosíthatjuk cégünk sikerét.

Megtagadhatja-e a magyar bíróság a külföldi határozat végrehajtását?

Az azonnali hatályú munkáltatói felmondás esetén kötelezhető-e a munkavállaló a munkáltatót ért kár – mint a támogatott foglalkoztatás miatt megszűnő támogatás összegének – megtérítésére.

Az Ocean Tomo vállalat 2020 szeptemberében adta ki az Immateriális javak piaci értékéről szóló tanulmány időközi frissítését, amelyben a COVID-19 járványnak a vizsgált tőzsdéken jegyzett nagyvállalatok piaci értékén belül a szellemi tulajdon által képviselt arányát elemezte.

Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, vagy a természetbeni megosztás jelentős értékcsökkenéssel járna vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani.

Ebben a cikkünkben áttekintjük a kezesi felelősség alakulását az adós céggel szemben indult felszámolási eljárás során.

„Az ingatlanon fennálló közös tulajdon – ha a társasház létesítésének feltételei egyébként fennállnak – az…

„A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét – ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel…

A családi ház adásvételével kapcsolatosan felmerülő néhány nagyon fontos körülményt kívánunk kiemelni.

Védjegybitorlásnak tekinthető-e egy híres márka egyedi tervezésű cipőjének értékesítése?

A közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztani.

A munkáltató egyoldalúan elállhat-e a versenytilalmi megállapodástól a munkaviszony megszűnése után?

A munkavállaló teljesítménycsökkenése megalapozhatja-e a munkaviszony felmondással történő megszüntetését?

Az egyenlő bánásmód megsértésének minősül-e, ha a határozatlan idejű munkavállalónak megszünteti a munkáltató a munkaviszonyát, míg az ugyanúgy teljesítő határozott idejű munkavállalónak nem?

A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti. A közös tulajdon megszüntetésének joga a tulajdonostárs erős…

Page 2 of 5 1 2 3 4 5