Gazdasági társaságok, jogi személyek működése veszélyhelyzet esetén A Kormány 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelete a…

A tényállás szerint munkavállaló alperes 2009-től határozatlan idejű munkaviszonyban állt gépjárművezetőként munkáltató felperesnél. 2013. március…

A Pp. 33.§-a szerint perben fél az lehet (perbeli jogképesség), akit a polgári jog szabályai…

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) § (1) A tanulmányi szerződésben a…

A felek megállapodása alapján a felperes meg kívánta vásárolni az alperestől az alperes tulajdonában álló…

Bevezetés Figyelemmel arra, hogy irodánk számos adásvételi szerződés megkötésénél közreműködik, a következőkben egy jogeset bemutatásán…

Bevezetés A 21. században nagyon sokan foglalkoznak blog írással, melyen megosztják a nagy közönséggel a…

Napjainkban az ingatlanpiac nagy keresletnek örvend, sokan döntenek ingatlan vásárlás mellett. Mint az köztudomású tény,…

A)    Döntéshozó szerv ülésének megtartása: A jogi személynek az alábbi lehetőségei vannak a döntéshozó szerve…

Magyarország Kormánya a 40/2020 (III.11.) számú rendeletével kihirdette a veszélyhelyzetet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető…

Magyarország kormánya 2020. március 14. napján meghozta a 1102/2020 (III.14.) számú Kormány határozatot melynek következtében…

A védjegy Gyakran találkozunk a márka, a brand és a védjegy fogalmakkal, amelyeknek elsősorban az…

január 1-jétől ismét az általános 27%-os áfakulcs vonatkozik az új lakóingatlanok értékesítésére, megszüntetve ezzel a…

A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) szerint a munkabér fogalmába beletartozik minden munkaviszony alapján közvetlenül…

Felperes 2008-ban vásárolt egy városi terepjárót, mely finanszírozásához devizahitelt vett fel. A felperes egyéni vállalkozóként…

A sérelemdíj mértékének bírósági megállapításánál irányadó szempontok bemutatása egy konkrét jogeseten keresztül.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény értelmében abban az esetben kérheti a hitelező…

A társasági jog eltérően szabályozza a négy gazdasági társaság esetében azt, hogy milyen hatása van…

Bevezetés: Tizenegy utas foglalt repülőjegyet egy légitársaságnál a Prága (Cseh Köztársaság) és Bangkok (Thaiföld) közötti,…

Bevezetés: Spanyolországban kigyulladt és tüzet okozott egy lakóingatlan magángarázsában egy több mint 24 órája nem…

Bevezetés Közös tulajdon sokféleképpen kialakulhat, akár öröklés, ajándékozás vagy adásvétel útján. A közös tulajdon azt…

Az Európai Unió Bírósága a devizahiteles szerződésekkel kapcsolatosan 3 különböző szempontból vizsgálta meg a szerződéseket,…

Bevezetés Vállalkozások által kötött szerződések esetén elég gyakori probléma, hogy a szerződő partner egyáltalán nem…

Mindkét szerződéstípus a biztosítéki szerződések alcsoportjába tartozik, azon belül is a személyi biztosítékok körébe: a…

A garanciaszerződés fogalma: A garanciavállaló szerződések kötése egyre ismertebb és elterjedtebb szerződéstípus. A felek az…

Bevezetés:  A 21. században egyre inkább elterjedt a kereskedelmi ügynökök munkája, melyet több törvény és…

Aktuális probléma a társasházak kapcsán a magántulajdonban lévő lakások rövid távú bérbeadásával járó, a lakók…

Irodánk 2004. óta nyújt bérbeadással kapcsolatos jogi tanácsadást olyan ingatlan üzemeltető társaságok részére, akik jelentős…

Társasházi közös tulajdont érintő állagmegóvási munkálatok tulajdonostárs általi előlegezése esetén a felújítási költségek érvényesítése a…

Bevezetés Korábban az ingatlanok vásárlása esetében foglalkoztunk már a hibás teljesítés intézményével, valamint az ebből…

2018. július 20-án az Országgyűlés elfogadta az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényt…

Bevezetés A 2014-ben elfogadott deviza alapú kölcsönszerződésekkel foglalkozó törvények bizonyos szerződéses rendelkezéseket tisztességtelennek minősítettek, valamint…

Bevezetés Az irodánk évek óta készít ingatlan adásvételi szerződéseket, mely miatt szükségesnek tartottuk ezen szerződések…

Bevezetés Napjainkban egyre több ember választja a társasházi lakásokat otthonaként, és az irodánknak is egyre…

Bevezetés – az üzleti titok védelméről szóló törvény megalkotásához vezető út Az üzletit titok védelméről…

A felperes édesapja megörökölt testvérétől egy ingatlant, amelyben az alperes haszonélvezeti joggal rendelkezett.  Az édesapa…

A visszatartási jog nem önálló szavatossági jog, a természetbeni reparációt biztosító, elsődleges szavatossági jogok választása…

Használt gépjárművek esetén számítani kell arra, hogy hibák előfordulhatnak korábban elvégzett javítás eredményétől függetlenül, a…

A Debreceni Ítélőtábla ítéleteiben rendkívül széleskörben elemzi a vonatkozó joggyakorlatot a nem vagyoni kártérítés (sérelemdíj)…

Page 3 of 4 1 2 3 4