A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2017. év végi módosításában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott 455/2017. (XII. 27.) kormányrendelet az állam javára elővásárlási jogot alapított több mint 80.000 világörökségi helyszínen található ingatlanra vonatkozóan. A szóban forgó kormányrendelet – az alapvetően Ptk. által szabályozott – elővásárlási jog menetét is tisztázza. Ennek megfelelően, ha a tulajdonos harmadik személytől, azaz a leendő vevőtől olyan vételi ajánlatot kap, amelyet el kíván fogadni, az ajánlatot köteles teljes terjedelemben közölni az elővásárlásra jogosulttal – jelen esetben az állammal. A kormányrendelet meghatározza, hogy az állam nyolc napon belül beléphet a vevő helyére a tervezett adásvételi szerződésben rögzített azonos feltételekkel. Amennyiben az állam megkereséstől számított nyolc napon belül nem tesz elfogadó nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy az állam nem kíván élni elővásárlási jogával, ennek megfelelően a tulajdonos az ingatlant az ajánlattevő harmadik személy ajánlatának megfelelően vagy annál az eladó számára kedvezőbb feltételek mellett eladhatja. Ha az állam él elővásárlási jogával, akkor a megvásárolt világörökségi területen fekvő ingatlan az állami vagyont gyarapítja.

A kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza az állam elővásárlási jogával érintett világörökségi helyszínen található ingatlanok felsorolását. Budapest hét kerületében (I., II., V., VI., VII., IX., IX.) összesen 23.526 ingatlanra alapított az állam javára elővásárlási jogot a Kormány rendeletével. A belváros kiemelt helyszínei közül az Andrássy út, valamint a Budai várkerület és Duna-part területén találhatóak elővásárlási joggal érintett ingatlanok, amelyek az alábbi térképeken láthatók.

A kormányrendeletnek az érintett ingatlanok teljes, országos listáját tartalmazó 1. számú melléklete a Magyar Közlöny weboldalán, a http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/899e9b50d89eb16e782584d4acd37e2ef75e570f/dokumentumok linken érhető el.

© 2021 Mihalics Ügyvédi Iroda

Call Now