verseny

Tartós közvetítői szerződés megszüntetését követően a Ptk. lehetővé teszi, hogy a felek versenykorlátozást kössenek ki. Ez hasonló a munkaszerződés megszűnését követő versenykorlátozáshoz, azonban szabályai kevésbé szigorúak, a felek szerződéskötési szabadsága előnyt élvez a közvetítő érdekeinek védelméhez képest.