Szabadon átalakítható-e egy autó a Ferrari stílusára?

Vajon szabadon testre szabható-e egy autó úgy, hogy annak vagy egy részének megjelenése hasonlítson a Ferrari sportautók megjelenésére? Az Európai Unió Bírósága (EUB) nemrég közzétett ítéletében (C‑123/20. sz. ügy) megállapította, hogy még akkor is, ha csak egy teljes termék fotóját hozták nyilvánosságra, annak egyes részei nem lajstromozott közösségi formatervezési mintaként oltalmat élvezhetnek, így gátat szabhatnak az ilyen „másolásnak”.

1) Jogszabályi háttér

A formatervezési minta, ismertebb nevén a dizájn, egy termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve az anyagok jellegzetességei – eredményeznek. Egyszerűbben szólva a minta nem más, mint egy termék külső, vizuális megjelenése, amelyet annak formája, arányai, színei, díszítése, felülete, egyéb mintázata stb. határoznak meg és tesznek egyedivé.

Egyes gazdasági ágazatokban igen sok formatervezési minta kerül megalkotásra, gyakran rövid piaci életű termékekre nézve: tipikusan ilyen ágazat a divatipar, ahol szezonról szezonra, rendkívül gyorsan változik a divat és ezzel a divatosnak számító ruhákban megnyilvánuló dizájnok is. Ilyen esetben a hivatalos bejelentési eljárás és költségek nélküli oltalomszerzés előnyt jelent, hiszen az oltalom időtartamának csekélyebb a jelentősége. Vannak azonban olyan iparágak is, amelyekben lassabb a dizájnok „avulása” és a nagyobb jogbiztonság, valamint a hosszabb oltalmi idő miatt fontosabbnak tekintik a lajstromozással járó előnyöket.

E két eltérő igény az oltalom két formáját hozta életre: az egyik a rövid időtartamú lajstromozás nélküli formatervezésiminta‑oltalom, a másik a hosszabb időtartamú és szélesebb körű jogokat biztosító lajstromozott formatervezésiminta‑oltalom.

A lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalom a benyújtástól számítva eredetileg öt évig érvényes, és érvényessége ötévenként, legfeljebb 25 évre hosszabbítható.

A nem lajstromozott közösségi formatervezési mintára az első – Európai Unióban történő – nyilvánosságra hozatalától számítva három évig vonatkozik oltalom és kizárólag az utánzás, azaz a másolás ellen véd. Az oltalom ezt követően megszűnik, az nem hosszabbítható meg.

2) Az EUB döntése

 

Tényállás

Az olaszországi Ferrari verseny‑ és sportkocsikat gyárt. Csúcsmodelljét, az igen korlátozott számban gyártott FXX K‑t kizárólag versenypályán való használatra tervezték. A Ferrari először egy 2014. december 2‑i sajtóközleményben mutatta be a nyilvánosságnak az FXX K modellt. Ez a közlemény a következő két fényképet tartalmazta, amelyeken a jármű oldalnézetben, illetve elölnézetben látható:

 

 

A Mansory Design egy felsőkategóriás gépjárművek személyre szabásával foglalkozó vállalkozás, amely 2016 óta kiegészítőket, ún. tuningelemeket gyárt és forgalmaz, amelyek célja a Ferrari 488 GTB, közúti közlekedésre tervezett modell megjelenésének oly módon történő megváltoztatása, hogy az közelítsen a Ferrari FXX K versenyautó megjelenéséhez.

A Mansory Design több, a Ferrari 488 GTB külsejének módosítására irányuló összeállítást is kínál, közöttük a Ferrari FXX K motorházfedélen kialakított „V” csúcsot tükröző „front kitet”.

A Ferrari úgy vélte, hogy ezen elemnek a Mansory Design általi forgalmazása megsértette a Ferrari FXX K versenyautóhoz kötődő lajstromozás nélküli közösségi formatervezésiminta-oltalmát, amely formatervezési mintáknak a Ferrari a jogosultja, ezért beperelte a Mansory Design-t.

Előterjesztett kérdés

A bitorlási perben eljáró német bíróság előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult az EUB-hez és lényegében arra várt választ, hogy a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK rendeletet úgy kell-e értelmezni, hogy valamely termék ábrázolásának nyilvánosságra hozatala – mint például egy gépjármű fényképeinek közzététele – eredményezheti‑e a termék egy részének vagy alkotóelemének nyilvánosságra jutását. Amennyiben igen, akkor milyen mértékben kell a termék egy része megjelenésének önállónak lennie a termék egészéhez képest ahhoz, hogy e megjelenés egyéni jellegét vizsgálni lehessen.

 

Ítélet

Az EUB rögzítette, hogy a lajstromozás nélküli közösségi formatervezési minta abban az időpontban keletkezik, amikor az EU-n belül először nyilvánosságra jut. Egy gépjármű fényképeinek közzététele e termék része, vagy alkotóeleme dizájnjának nyilvánosságra jutását eredményezi, amennyiben e rész vagy alkotóelem megjelenése egyértelműen azonosítható, látható a képen. Következtetésképpen még akkor is, ha csak a teljes Ferrari-modell fotóját hozták nyilvánosságra, annak motorházteteje nem lajstromozott közösségi formatervezési mintaként oltalmat élvezhet, ha az a képen egyértelműen azonosítható.

Egy minta akkor részesülhet – akár lajstromozott, akár nem lajstromozott – oltalomban, ha új és rendelkezik egyéni jelleggel.

 

Az EUB azt is kiemelte döntésében, hogy ahhoz, hogy a közösségi formatervezésiminta‑oltalom fenti feltételeit értékelni lehessen, a szóban forgó termék adott részének vagy az összetett termék adott alkotóelemének láthatónak és olyan jellegzetességek – nevezetesen rajzolatok, körvonalak, színek, formák vagy sajátos felület – által meghatározottnak kell lennie, amelyek a termék sajátos megjelenését alkotják. Ez feltételezi, hogy a termék e részének vagy az összetett termék ezen alkotóelemének megjelenése önmagában alkalmas arra, hogy összbenyomást keltsen, és így nem olvadhat bele teljesen a termék egészének megjelenésébe.

Az ügyet érdemben majd a német bíróságnak kell eldöntenie, amelyre az EUB fel is hívta a figyelmet azzal, hogy, kimondta: a kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a Ferrarinak az érintett gépjármű karosszériáját alkotó formatervezési mintáinak jellemzői megfelelnek‑e a lajstromozás nélküli közösségi formatervezésiminta‑oltalom megszerzésére vonatkozóan fent említett feltételeknek.

 

Képek forrása:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248287&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1283688

https://www.motor1.com/photos/451986/the-1035hp-track-only-laferrari-fxx-k-has-arrived/

Jogi segítségre van szüksége a fenti témában?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Nyomtatás