Bevezetés Ingatlanok adásvétele kapcsán, az adásvételi szerződés megkötése előtt nem túlzás, ha legfontosabb feladatként az…

Bevezetés Ingatlanok vásárlása esetében az adásvételi szerződések megkötése során számos körülményre oda kell figyelni, és…

Bevezetés 2018. január 01. napjától az 1994-ben megalkotott választottbíróság törvényt (régi Vbt.) felváltja a 2017….

Az indokolási kötelezettségről Egy munkajogviszony fennállása során számtalan esetben nem a munkavállaló mond fel, hanem…

A kötbér fogalma Mind a régi (1959. évi IV. törvény; 246. § (1) bekezdése), mind…

–különös tekintettel a gyámhivatali eljárásra– Ügyvédi irodánk évek óta foglakozik ingatlanok adásvételével, és ehhez kapcsolódóan…

Irodánk a GDPR rendelkezéseinek  maradéktanul megfelelő adatvédelmi tájékoztató magas színvonalú elkészítését vállalja. További információért vegye…

Ügyvédi irodánk 2004. óta foglalkozik speciálisan ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések készítésével, valamint ingatanokkal kapcsolatos polgári peres…

Irodánk a GDPR rendelkezéseinek  maradéktanul megfelelő adatvédelmi tájékoztató magas színvonalú elkészítését vállalja. További információért vegye…

A munkahelyi baleset olyan baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben…

Ingatlanvásárlás esetében fontos kérdés az, hogy milyen hibák, hiányosságok miatt köteles az eladó helytállni, és…

A Kúria ítéletében általános kártérítés fizetésére kötelezte azon alperest, amelynek hibás teljesítése folytán a felperesnek…

A kriptopénzek alapkoncepciója egy Wei Dai nevű informatikus-mérnöktől származik, aki 1998-ban olyan új pénzforma létrehozását…

A Kúria egy rendkívül érdekes eseti döntést tett közzé, melyben arról foglalt állást, hogy hogyan…

A Fővárosi Ítélőtábla alábbi tanulságos jogesetében a cégtörléssel kapcsolatosan alkalmazható vezetői eltiltás korlátaira hívnánk fel…

Ügyvédi irodánk évek óta foglakozik szavatossági igények bíróság előtti érvényestésével. Egyre több esetben tapasztaljuk, hogy…

A lakásbérleti törvény szerint a felmondásnak szigorú határidőkhöz kötött szabályai vannak, ha a bérlő nem…

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) hatálybelépésével egyidejűleg a fizetési meghagyásról…

Egy konkrét esetben a Kúria az elévülések kapcsán a következő fontos megállapításokat tette: Az elévülés…

2018. január 01. napján nagy változás történik a polgári eljárásokban. A változás a bírók, ügyvédek…

A vezető tisztségviselők feladatuk ellátásáért nagyfokú felelősséggel tartoznak a társaság működése során, azonban a felelősségük…

A Fővárosi Ítélőtábla egy meglehetősen érdekes és fontos kérdésben foglalt állást, mely a jogszabályalkotással okozott…

Az új Polgári Perrendtartás (2016. évi CXXX. törvény) 2018. január 01.-én való hatálybalépésére tekintettel számos…

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2017. év végi módosításában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott…

Az 1959-es Ptk. kialakult bírói gyakorlata, valamint az (új) Ptk. kifejezett törvényi rendelkezése folytán elbirtokolható…

Irodánk a GDPR rendelkezéseinek  maradéktanul megfelelő adatvédelmi tájékoztató magas színvonalú elkészítését vállalja. További információért vegye…

Kábítószer-termesztés esetén kizárólag a növényi egyedek száma alapján kell megállapítani a mennyiségi értékhatárt {Btk. 178….

Elköveti a sikkasztás bűncselekményét az a társasházi közös képviselő, aki felhatalmazás nélkül vesz fel pénzt…

Irodánk 2004. óta nyújt bérbeadással kapcsolatos jogi tanácsadást olyan ingatlan üzemeltető társaságok részére, akik jelentős…

A gazdasági társaságok átalakulására általában azon okból kerül sor, mert a tagjai (tulajdonosok) a társaság…

Irodánk 2004. óta jelentős gyakorlatot szerzett követelések kezelésének és –behajtásának a területén. Több olyan társaság…

A csoportos létszámcsökkentés szabályai A magyar munkajog 1991 óta tartalmaz különös rendelkezéseket arra az estre…

A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) személyi hatálya nem csak a…

Elévülés az új Ptk-ban. Az Új Polgári Törvénykönyv számos változást hozott az életünkben, többek között az elévülés…

A 2004 május 1.-i Európai Uniós csatlakozásunk óta Magyarországra is vonatkoznak az Európai Unió kötelező…

Page 4 of 4 1 2 3 4