Az együttes aláírási jog átruházásának érvényessége a banki hitelszerződéseknél

A devizahiteles kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan indított peres ügyekben többször hivatkoztak a hitelfelvevők arra, hogy a hitelintézet a cégjegyzésre vonatkozó szabályokat megsértette. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (régi Hpt.) előírja, hogy a hitelintézet nevében a kölcsönszerződés aláírására két személy együttesen jogosult. Ezen együttes aláírási jog meghatalmazás alapján történő átruházása megengedett. A devizahiteles ügyekben a hitelfelvevők arra hivatkoztak, hogy a hitelintézetek nem tettek eleget az együttes aláírási jog követelményének, amikor meghatalmazás alapján egy személy írta alá a kölcsönszerződéseket.

Eddig nem volt egységes a joggyakorlat abban a körben, hogy az együttes aláírási jog egy személyre történő átruházása érvényes e vagy sem.

Az 1/2021 PJE jogegységi határozat egységesítette a joggyakorlat által teremtett ellentmondást. Kimondta, hogy a törvény a hitelintézet védelmében írta elő, hogy több személy együttes aláírása szükséges a hitel, pénzkölcsön és a pénzügyi lízing szerződés megkötéséhez. Azonban ezen szabály nem zárja ki, hogy meghatalmazás alapján az együttes aláírási jog egy személyre történő átruházásával is érvényesen létrejöjjenek a szerződések. Ennek egyik esete, ha az egyik együttes képviseletre jogosult személy a másik együttes képviseletre jogosultnak ad meghatalmazást. Míg a másik ilyen eset, ha a két együttes képviseletre jogosult egy harmadik személynek ad meghatalmazást. Ezekben az esetekben a hitelintézet által kötött szerződés egy személy aláírásával is érvényesen létrejön.

Jogi segítségre van szüksége a fenti témában?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Nyomtatás