A vezető tisztségviselők feladatuk ellátásáért nagyfokú felelősséggel tartoznak a társaság működése során, azonban a felelősségük…

A Fővárosi Ítélőtábla egy meglehetősen érdekes és fontos kérdésben foglalt állást, mely a jogszabályalkotással okozott…

Az új Polgári Perrendtartás (2016. évi CXXX. törvény) 2018. január 01.-én való hatálybalépésére tekintettel számos…

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2017. év végi módosításában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott…

Az 1959-es Ptk. kialakult bírói gyakorlata, valamint az (új) Ptk. kifejezett törvényi rendelkezése folytán elbirtokolható…

Irodánk a GDPR rendelkezéseinek  maradéktanul megfelelő adatvédelmi tájékoztató magas színvonalú elkészítését vállalja. További információért vegye…

Korábban az Ügyvédi Iroda honlapján olvashattak a büntetés-végrehajtási intézményekben uralkodó elégtelen elhelyezési körülmények miatti, az…

Kábítószer-termesztés esetén kizárólag a növényi egyedek száma alapján kell megállapítani a mennyiségi értékhatárt {Btk. 178….

Elköveti a sikkasztás bűncselekményét az a társasházi közös képviselő, aki felhatalmazás nélkül vesz fel pénzt…

Irodánk 2004. óta nyújt bérbeadással kapcsolatos jogi tanácsadást olyan ingatlan üzemeltető társaságok részére, akik jelentős…

A gazdasági társaságok átalakulására általában azon okból kerül sor, mert a tagjai (tulajdonosok) a társaság…

Irodánk 2004. óta jelentős gyakorlatot szerzett követelések kezelésének és –behajtásának a területén. Több olyan társaság…

A magyar börtönök, és az ott uralkodó körülmények az elmúlt években egyre többször kerültek a…

A csoportos létszámcsökkentés szabályai A magyar munkajog 1991 óta tartalmaz különös rendelkezéseket arra az estre…

A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) személyi hatálya nem csak a…

Elévülés az új Ptk-ban. Az Új Polgári Törvénykönyv számos változást hozott az életünkben, többek között az elévülés…

A 2004 május 1.-i Európai Uniós csatlakozásunk óta Magyarországra is vonatkoznak az Európai Unió kötelező…

út az Európai Emberi Jogi Bírósághoz Az Európai Emberi Jogi Bíróság egy nemzetközi bíróság melynek székhelye Strasbourgban…