Az elmúlt évtizedekben a repülés mind inkább biztonságosabbá válása mellett az Európai Uniós szervek jogalkotó tevékenységének köszönhetően az utasok már nem csak életüket, de vagyontárgyaikat és jogaikat is nagyobbbiztonságban tudhatják, illetve utóbbiakat könnyebben érvényesíthetik. Az alábbiakban ez EU vonatkozó hatályos rendeletei által Önnek, mint utasnak biztosított jogok és jogérvényesítési lehetőségek rövid összefoglalásával kívánunk tájékoztatást adni. Amennyiben jogai érvényesítése során Ön akadályokba ütközik vagy a légitársaságok elutasítják megkeresését, forduljon bizalommal ügyvédi irodánkhoz.

 

Az uniós szabályozás által biztosított légiutasjogok akkor alkalmazandók,

 

 • Ha Ön az EU területén belülutazott, akár európai uniós, akár nem európai uniós légitársaság üzemeltette a járatot.
 • Ha Ön európai uniós légitársaságáltal üzemeltetett járattal érkezett egy, az Európai Unión kívüli repülőtérről az EU-ba.
 • Ha Ön az EU területéről induló, nem uniós országba érkező járattal utazott, akár európai uniós, akár nem európai uniós légitársaságüzemeltette a járatot.
 • Ha Ön a járattal kapcsolatos problémákért nem kapott még kártérítést, átfoglalást és segítségeta légitársaságtól az adott nem uniós ország jogszabályai értelmében.

 

Az alábbi problémák előfordulása esetén szerezhet érvényt jogainak:

 

Járattörlés

 

Járattörlésnek minősül:

 

 • ha légitársaság az Ön foglalásán szereplő menetrend szerinti járatot nem indítja el, hanem átteszi Önt egy másik menetrend szerinti járatra;
 • a repülő felszáll ugyan, de vissza kell fordulnia a kiindulási repülőtérre, Önnek pedig egy másik járattal kell utaznia;
 • a járat nem arra a repülőtérre érkezik, amelyik az Ön jegyén úticélként szerepel,kivéve:
 • ha Ön elfogadta, hogy a légitársaság átfoglalással (hasonló szállítási feltételekkel, a legkorábbi utazási lehetőséggel) juttassa el Önt úti céljába, vagy bármely más, Önnek megfelelő repülőtérre. Ez az eset nem járattörlésnek, hanemkésésnek minősül;
 • az érkezési repülőtér ugyanazt a települést, várost vagy régiót szolgálja ki, mint a jegyen úti célként szereplő repülőtér. Ez az eset nem járattörlésnek, hanemkésésnek minősül.

Ha járatát törölték, Önnek joga van arra, hogy válasszon a jegyár-visszatérítés, az átfoglalás vagy az indulási repülőtérre való visszatérés között, továbbá arra, hogy a légitársaságtól segítséget és kártérítést kapjon. Kártérítésre akkor jogosult, ha a légitársaság nem értesítette Önt a járattörlésről legalább 14 nappal a menetrend szerinti indulás időpontja előtt. A légitársaságnak kötelessége bizonyítani, hogy Önt személyesen és megfelelő időben értesítette a járattörlésről.

Nem jár azonban kártérítés, ha a légitársaság bizonyítani tudja, hogy a járattörlésre rendkívüli körülmények miatt került sor.

 

Járatkésés

 

Ha az Ön járata induláskor késik, a késés időtartamától és a járat útvonalának hosszától függően a légitársaságnak segítséget kell nyújtania Önnek, továbbá Ön jogosult lehet arra, hogy a légitársaság visszatérítse a jegy árát és visszaszállítsa Önt a kiindulási repülőtérre.

Ha Ön több,mint 3 óra késéssel érkezik meg úti céljába, kártérítésre jogosult, kivéve ha a járat rendkívüli körülmények miatt késett.

 

Beszállás megtagadása

 

A légitársaság a következő okok miatt tagadhatja meg az Ön beszállítását:

 • biztonsági, védelmi vagy egészségügyi okokból (például, ha súlyos allergiája van, és nem értesítette erről előre a légitársaságot), vagy ha nem tudja felmutatni a megfelelő úti okmányokat;
 • ha Ön a menettérti jeggyel lefoglalt járatnak az odaútját nem vette igénybe;
 • ha Ön nem vette igénybe a foglalásban csatlakozó járatként szereplő másik (többi) járatot;
 • ha Ön magával viszi az útra házi kedvencét, de nem váltotta ki az ehhez szükséges okmányokat.

 

Túlfoglalás

 

Ha Ön érvényes jeggyel, a szükséges úti okmányok birtokában, idejében érkezett az utasfelvételre, és a légitársaság túlfoglalás vagy működtetési okok miatt megtagadja az Ön beszállítását, Ön pedig nem mond le önként a helyéről, akkor joga van a beszállás megtagadásánál felsorolt jogok érvényesítésére.

 

Magasabb vagy alacsonyabb osztályon történő elhelyezés

 

Ha Önt a jegyén szereplő osztálynál magasabb kényelmi szintű osztályon helyezik el, a légitársaság nem kérhet ezért kiegészítő díjat.

Ha Önt a jegyén szereplő osztálynál alacsonyabb kényelmi szintű osztályon helyezik el, joga van az útvonal hosszától függően a jegyárból visszatérítést kapni, mégpedig a következő arányban:

 1. a) 30% – ha az útvonal 1500 km vagy annál rövidebb;
 2. b) 50% – az EU területén belüli járatok esetében, ha az útvonal hosszabb, mint 1500 km (kivéve az EU és Franciaország tengerentúli megyéi közötti járatokat), és minden más olyan járat esetében, melynek útvonala 1500 km és 3500 km között van;
 3. c) 75% – minden olyan járat esetében, amely nem tartozik sem az a), sem a b) pontba, ideértve az EU és Franciaország tengerentúli megyéi közötti járatokat.

Ha átszállásos jegyről van szó, azaz ha a jegy két vagy több csatlakozó járatra szól, Ön a repülőút azon szakaszára kaphat csak visszatérítést, amelyen alacsonyabb kényelmi szintű osztályon helyezték el, nem a teljes útra. A légitársaságnak 7 napon belül sort kell kerítenie a visszatérítésre.

 

Elveszett, megrongálódott vagy késve érkező poggyász

Feladott poggyász

 

Ha az Ön feladott poggyásza elvész, megrongálódik vagy késve érkezik, azért a légitársaság felelősséggel tartozik – Ön pedig kártérítésre jogosult, melynek összege körülbelül 1300 euróig terjedhet. Ha azonban megállapítást nyer, hogy a poggyász azért rongálódott meg, mert már eleve hibás volt, Ön nem jogosult kártérítésre.

 

Kézipoggyász

 

Ha a kézipoggyász megrongálódik, a légitársaság felelősséggel tartozik, feltéve, hogy a kár a légitársaság hibájából történt.

 

Ha Ön elveszett vagy megrongálódott poggyász ügyében kártérítési kérelmet kíván benyújtani, ezt 7 napon belül, írásban, az érintett légitársaságnak címezve kell megtennie. Ha késve érkező poggyászról van szó, a kérelmet 21 napon belül kell benyújtania a poggyász átvételétől számítva. Erre az esetre nincs egységes uniós nyomtatvány.

 

Hogyan szerezzen érvényt jogainak?

 

 1. lépés: Tegyen panaszt a légitársaságnál

 

Először a légitársasághoz kell panaszát beküldenie a légi utasok jogaival kapcsolatos panaszok bejelentésére szolgáló uniós nyomtatványhasználatával.

 

 1. lépés: Forduljon panaszával a nemzeti hatóságokhoz

 

Ha a légitársaság nem válaszol Önnek két hónapon belül, vagy ha Ön nem elégedett a kapott válasszal, és úgy érzi, hogy az Önt megillető uniós légiutasjogok sérültek, észszerű időn belül panaszt tehet annak az országnak az illetékes nemzeti hatóságánál,ahol a probléma felmerült.

 

 1. lépés: Forduljon az alternatív vitarendezési szervezetek valamelyikéhez, vagy az online vitarendezési platformhoz

 

Ha Ön nem elégedett a légitársaság válaszával, vitájukat peren kívüli eljárás keretében vagy alternatív vitarendezési szervhez fordulva is rendezheti. Ha Ön online vásárolta a jegyet, panaszát az online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja.

Az alternatív vitarendezési szervek szolgáltatásait és az online vitarendezési platformot csak uniós illetőségűek vehetik igénybe.

 

 1. lépés: Bírósági eljárás

 

Uniós országok közötti (egyetlen légitársaság által üzemeltett) járatok esetében Önnek az uniós jog értelmében lehetősége van arra, hogy kártérítési igényét a kis értékű követelések európai eljárása keretében nyújtsa be. A kártérítési igényét mind az érkezés, mind az indulás helye szerinti országban benyújthatja, továbbá annak az országnak a bíróságaihoz is fordulhat az üggyel, ahol a légitársaság be van jegyezve. Légitársaság ellen tagállami bíróság előtt keresetet indítani meghatározott időkeretek között lehet, melyek az elévülésre vonatkozó nemzeti szabályokkal összhangban vannak meghatározva minden egyes uniós országban.

 

Cikkünk az alábbi jogszabályok tartalmának összesítésével készült:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról,

Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról

Az Európai Parlament és a Tanács 889/2002/EK rendelete a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet módosításáról.

 

© 2018 Mihalics Ügyvédi Iroda