Ügyvédi irodánk évek óta foglakozik szavatossági igények bíróság előtti érvényestésével. Egyre több esetben tapasztaljuk, hogy az ikerházak esetében az átszűrődő zajhatásokkal merül fel a legnagyobb probléma a vevők körében, vagyis a két egymással szomszédos lakásingatlanban a szomszédok szokásos életvitele mellett indokolatlanul magas zajhatás szűrődik át. Az ikerházak építése során nagyon fontos már a tervezés során figyelembe venni a léghanggátlási szabályoknak megfelelő válaszfalak beépítését. A kivitelezést végző személyeknek minden esetben gondos hozzáállást kell tanúsítani annak érdekében, hogy a megfelelő hangszigetelési elemek beillesztésre kerüljenek, és a későbbiek során az átszűrődő hanghatások miatt ne legyen probléma a szomszédok egymás mellett élése.

Magyarországon a lakóépületek és a középületek hangszigetelési követelményeit az MSZ 15601-1:2007 és az MSZ 15601-2:2007 számú szabvány tartalmazza. A többlakásos lakóépületek szomszédos lakásai között, bármely vízszintes irányú helyiségkapcsolatra az Rw+C=51 dB a követelmény, a sorházak, ikerházak szomszédos lakásai között, bármely vízszintes irányú helyiségkapcsolatra pedig az Rw+C=56dB követelmény az irányadó. Ezen követelmények alapkövetelménynek, azaz a szabványok szerinti minimális hangszigetelési értékek. Abban az esetben, ha egy léghangszigetelési vizsgálat szükségessé válik, és a vizsgálat során a mérések ezen értékek alatt vannak, a hangszigetelési technika nem megfelelő. Azonban, ha a vizsgálat során a mérések elérik, illetve meghaladják ezen követelményeket az ingatlan alkalmas a rendeltetésszerű használatra. A léghangszigetelési vizsgálat célja az érintett ingatlanok egyes helységei közötti helyszíni hangszigetelésre jellemző súlyozott helyszíni léghanggátlási számok meghatározása. Ha a vizsgálatok alapján tehát az állapítható meg, hogy a hangszigetelés nem megfelelő a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.6:157. § (1) bekezdése szerinti hibás teljesítés esete áll fen, mely szerint: “A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.” Hibás teljesítés esetén a vevő, vagy másképpen az újdonsült tulajdonos számos kellékszavatossági igényből választhat. Legelőször kérheti, hogy az eladó, a korábbi tulajdonos a hibát javítsa vagy javíttassa ki. Ha ezt az eladó nem hajlandó megtenni kijavíthatja maga a vevő is az eladó költségére a hibát, vagy árleszállítást követelhet, legvégső esetben el is állhat a már megkötött adásvételi szerződéstől, és kérheti az eredeti állapot helyreállítását. Nagyon fontos kiemelni, hogy az eladó tudata a hiba tekintetében irreleváns, abban az esetben is helyt kell állni a hibáért, ha arról nem tudott. Az elévülési idő a teljesítéstől számított 5 év.

Szükséges akusztikai szakértő igénybevétele, aki vizsgálatok alapján megállapítja, hogy a léghanggátlási szabályok elérik-e a szabványokban meghatározott minimális követelményeket. Ha a léghanggátlási értékek nem megfelelőek, a volt tulajdonosnak a beépítésre kerülő hangszigetelési anyagok költségeit kell megtérítenie. A költségek összegét az ingatlan mérete határozza meg. Lakott ingatlanok esetében általában előtétfalak beépítése a legmegfelelőbb, de lehetőség van az érintett falak lebontására és a megfelelő technológia szerinti újjáépítésére.

© 2018 Mihalics Ügyvédi Iroda