2018. január 01. napján nagy változás történik a polgári eljárásokban. A változás a bírók, ügyvédek munkáját is nagyértékben befolyásolni fogja.  A jelenleg hatályban lévő, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt (régi Pp.) felváltja a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.). Az új törvény szabályai rengeteg újítást tartalmaznak, mely újítások az ügyvédjelöltek bírósági eljárásokban való eljárását is nagymértékben befolyásolják.

A jelenleg hatályos törvény az ügyvédjelöltek eljárását a járásbíróságok, valamint a törvényszékek előtt is biztosítja. Egyetlen korlátot szab csak, az ítélőtáblák és a Kúria előtt az eljárásukat nem teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy ha egy per első fokon a törvényszék előtt zajlik, és a meghozott ítélet ellen valamelyik fél fellebbezést nyújt be, akkor a fellebbezés követeztében az ítélőtábla elé került ügyben az ügyvédjelölt már nem láthatja el a jogi képviseletet. A Kúria előtt egy esetleges felülvizsgálati eljárásban a régi. Pp. szerint nincs lehetősége az ügyvédjelöltnek eljárni. A 2018. januárban hatályba lépő törvény az ügyvédjelöltek bíróságok előtti eljárását jelentős mértékben szigorítja, eljárásuk előtt határt szabva. Január elsejétől az ügyvédjelöltek a korábbi szabályokkal ellentétben, már csak a járásbíróságok előtt járhatnak el. A szabályozás alapján abban az esetben, ha a per első fokon a járásbíróságok előtt zajlik, és valamelyik fél fellebbezéssel él, ebben az esetben a jelölteknek is lehetőségük van a fellebbezési eljárásban a jogi képviselet ellátására a törvényszék előtt is, azonban főszabály szerint, ha a per első fokon a törvényszék előtt indul a jelöltek már nem láthatnak el jogi képviseletet. Természeten a szigorítás alapján egyértelmű lehet azon szabály is, hogy az ítélőtáblák és a Kúria előtt az ügyvédjelöltek változatlanul nem járhatnak el. Ezen szabály alól csak azon körülmény esetében van kivétel, ha az elsőfokon a járásbíróság hatáskörébe tartózó perrel összefüggésben nyújtanak be felülvizsgálati kérelmet. Ezen esetben az ellenkérelmet előterjesztő fél számára nem kötelező a jogi képviselet, aminek következtében az ügyvédjelölt is eljárhat. Az új. Pp. szabályai kimondják, hogy azokban az eljárásokban, ahol a törvény a jogi képviseletet kötelezővé teszi, az ügyvédjelöltek csak betekinthetnek az iratokba, azokról másolatot készthetnek, de jogi képviseletet nem láthatnak el, erre csak az ügyvédeknek van lehetőségük. Ezen szabály azonban nem új korlát, hiszen ez a régi Pp. szerint is így volt, ahol a jogi képviselet a törvény alapján kötelező volt, ott az ügyvédjelöltek nem járhattak el.  Megállapítható tehát, hogy a régi Pp. szerint a jogi képviselet a járásbíróságok, valamint a törvényszékek előtt nem volt kötelező, így ezekben az eljárásokban eljárhattak az ügyvédjelöltek is. Az új Pp. alapján viszont a jogi képviselet már csak a járásbíróságok előtt nem kötelező, melyre tekintettel az ügyvédjelöltek csak ezen bíróságok előtt láthatnak el jogi képviseletet.

© 2018 Mihalics Ügyvédi Iroda