Bevezetés

2018. január 01. napjától az 1994-ben megalkotott választottbíróság törvényt (régi Vbt.) felváltja a 2017. évi LX. törvény (új Vbt.) Az új törvény megalakatosának indokai között szerepelt, hogy a régi Vbt.-t több, mint 20 éve alkották meg, melynek hiányosságait az új törvénnyel kívánták javítani. Az új törvény céljai között szerepel, hogy pártatlan, független és megfelelő szakértelemmel rendelkező bírák járjanak el a felek közötti jogvitában. A választottbíráskodás nagyon fontos és hasznos intézmény, tekintettel arra, hogy a felek közötti jogvita a felek által kiválasztott személyek, és a felek által meghatározott eljárási rend szerint dől el.

Eljárásújítás

Az új törvény talán egyik legfontosabb része az eljárásújítás bevezetése volt. A régi Vbt. nem ismerte ezt a fogalmat. A választottbíróság előtt eldöntött jogvita a bíróság ítéletével volt azonos, új tény, illetve új bizonyíték előadására nem volt lehetőség. Az új, Vbt. azonban bevezette az elállás jogintézményét, mely szerint 1 éven belül lehetősége van a feleknek olyan új  tényre, illetve bizonyítékra hivatkozni, melyet az alapeljárásban nem tudtak önhibájukon kívül érvényesíteni, és feltételezhető hogy ezen tények és bizonyítékok elbírálása a félre kedvezőbb határozatot eredményezett volna. Ezzel tehát az új Vbt. megengedi a feleknek, hogy felülvizsgáltassák az alapeljárásban meghozott ítéletet. Ezen szabályok azonban diszpozitívak, mely szerint a felek ki is zárhatják az eljárásújítás lehetőségét.

Ideiglenes intézkedés

Az új. Vbt. lehetővé teszi a választottbírósági eljárásban az ideiglenes intézkedést a felek kérelmére, valamint biztosítja, hogy a felek eltérjenek a szabályoktól, ezen szabályokkal azonban nem hozott újítást, ezt a régi Vbt. is megengedte. Az ideiglenes intézkedés tekintetében azonban újdonság, hogy az új Vbt. lehetőséget ad a belföldi végrehajtásra is, mely a régi Vbt-ből hiányzott. A félnek csupán annyit kell valószínűsítenie, hogy a követelése érdemben sikerre fog vezetni. Nagyon fontos azonban figyelemmel leni arra, hogy a választottbíróság az ideiglenes intézkedést akár a fél értesítése nélkül is módosíthatja, hatályon kívül helyezheti, valamint megváltoztathatja.

Beavatkozás

Újdonsága a törvénynek, hogy lehetőséget ad a beavatkozásra annak a félnek, akinek jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy miként dőljön el a választottbírósági eljárás. Az érdekelt személy, valamelyik fél pernyertessége érdekében avatkozhat be a választottbírósági eljárásba.

Kereskedelmi Választottbíróság

Az új Vbt-ben a korábbihoz hasonlóan is különbséget tehetünk eseti ás állandó választottbíróság között. Az esti választottbíróság egyetlen konkrét jogvita eldöntésére jön létre. Az állandó választottbíróság azonban több jogvitát bírál el, van saját ügyintéző szervezete, választottbírósági névjegyzéke és saját eljárási szabályzata. Az új törvény felállítja az állandó Kereskedelmi Választottbíróságot, és valamennyi kereskedelmi ügyet a hatáskörébe utal. Ezzel egyidejűleg a Magyar Energetikai és Közmű –szabályozási Hivatal, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megszüntetésre kerül, és jogosult a Kereskedelmi és Iparkamarába tagokat delegálni. A törvény szigorúan meghatározza a Kereskedelmi Választottbíróság vezetőségébe felvehető tagokat. A vezetőségbe csak olyan személyek vehetőek fel, aki jogász végzettséget szerzett, rendelkezik legalább 10 év szakmai tapasztalattal, és jelentős ismeretekkel rendelkezik a választottbíróságra vonatkozó szabályok tekintetében. Az új törvény szabályai alapján továbbra is a felek jelölik ki a vitás ügyükben eljáró választottbírók személyét, azonban abban az esetben, ha a felek nem tudnának a választottbíró személyében megállapodni, akkor a hiányzó választottbírót a választottbíróság elnöksége fogja kijelölni. Fontos, hogy a választottbíróság elnöksége válsztottbíróként nem járhat el, valamint szakértő sem lehet az ügyben, és jogi képviseletet sem láthat el, kizárólagosan csak akkor, ha még a kinevezése előtt választották meg választottbírónak. Az elnökségbe kizárólagosan csak a 75. életévét be nem töltött jogász végzettségű személy vehető fel, aki rendelkezik 10 év tapasztalattal és letette a jogi szakvizsgát.

Zárszó

Az új választottbírósági törvény láthatóan nagyon sok újítást hozott, az eljárásújítás egy hihetetlenül nagy lépés ezen elájársokban. Az, hogy ezen törvény hogyan fog működni, és a felek menyire lesznek elégedettek az új szabályokkal a későbbi gyakorlatból fog kiderülni.

© 2018 Mihalics Ügyvédi Iroda