Magyarország kormánya 2020. március 14. napján meghozta a 1102/2020 (III.14.) számú Kormány határozatot melynek következtében a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében az oktatási intézményeket határozatlan időre bezártak. Az oktatási intézmények valamint az óvodák, és bölcsődék bezárása következtében több száz gyermek maradt otthon 2020. március 16. napjától határozatlan időre.

A gyermekek szüleinek azonban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény (továbbiakban: Mt.) szerint munkavégzései kötelezettségük van, melynek, ha nem tesznek eleget az a munkaviszonyuk felmondással történő megszüntetését is meglapozhatja. Milyen lehetőségei vannak akkor a szülőnek, ha otthon maradt a kiskorú gyermek, és nem tudja megoldani a felügyeletét?

Elsődlegesen a szülőknek lehetőségük van ebben a rendkívüli helyzetben is megőrzésre beadni a gyermeket az iskolákba, ha azonban nem akarnak élni ezzel a lehetőséggel megpróbálhatnak a munkáltatóval egyezségre jutni.

Otthoni munkavégzés – Home Office

Abban az esetben, ha a munkavállaló munkája otthonról is végezhető, kérheti az otthoni munkavégzés engedélyezését, azonban a munkáltató döntésén múlik, hogy ezt engedélyezi –e. Otthoni munkavégzés esetén a teljes munkabére jár a munkavállalónak.

Szabadság

A szülőknek lehetőségük van kérni a munkáltatót, hogy adja ki a részünkre a szabadságukat, melyet az Mt. szerint 15 nappal korábban be kell jelenteni, de a rendkívüli helyzetre tekintettel ettől eltekinthetnek a felek. A munkáltatónak ugyan nem kötelessége kiadnia az összes szabadságot – jogszabály szerint ez nem is lehetséges-  tekintve, hogy csak 7 nappal rendelkezhet a munkavállaló, de dönthet úgy, hogy kiadja a szabadságot, melynek időtartamára a munkavállalónak az alapbére jár.

Mentesítés a munkavégzés alól

Az Mt szerint „különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt” lehet indokolt távollétről beszélni, ebben az esetben a munkavállaló kérheti a munkáltatótól, hogy mentesítse a munkavégzési- és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. A törvény szerint azonban a munkavállalót csak közös megegyezés alapján illetheti meg juttatás, tehát ebben az esetben a munkabér nem jár a munkavállaló részére. A munkáltató azonban nem köteles a mentesítési kérésnek eleget tenni, azt megtagadhatja.

Fizetés nélküli szabadság

Fizetés nélküli szabadságot a törvény értelemében nem kérhetnek a szülők azért, mert az iskolák bezártak. A törvény szerint ugyanis csak abban az esetben kötelező fizetés nélküli szabadság kiadása, ha a szülő a gyermek gondozása céljából van otthon, vagy ha a munkavállaló hozzátartozója tartósan ápolásra szorul. Természetesen ezen rendkívüli szabálytól eltekinthet a munkáltató, és engedélyezheti a munkavállaló részére a fizetés nélküli szabadságot, ez azonban a munkáltató szabad döntése. Fizetés nélküli szabadság esetén sem jár a munkavallónak munkabér.

Munkaszerződés módosítás

A feleknek bármikor lehetőségük van a munkaszerződést módosítani, így a fennállt rendkívüli helyzetben is jó megoldás lehet. A felek megállapodhatnak rövidebb munkaidőben, természetesen ez a munkabér csökkenésével is jár, valamint munkaidőkeret alkalmazását is előírhatják, mely a rendkívüli helyzet megszűnését követően kerül majd alkalmazásra.

A munkaváló kérheti továbbá, hogy a gyermekét is bevihesse a munkahelyére, azonban ezt is megtagadhatja a munkáltató.

Fentiek értelmében tehát a munkavállalóknak munkavégzési kötelezettségük van, melynek kötelesek eleget tenni, és amennyiben a munkáltató nem járul hozzá a fentiek egyikéhez sem, úgy a munkavállaló otthon maradása megalapozhatja a munkaviszony megszüntetését is, valamint igazolatlan távollét esetén munkabér sem jár a munkavállalónak.

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a gyermekek otthon maradása miatt táppénzt nem vehet igénybe a szülő, valamint azt is, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel a kormány hozhat olyan intézkedéseket, mellyel felülírja az Mt. rendelkezéseit, és a munkáltatók számára egy teljesen új szabály betartását írhatja elő, a fentiek tehát csak addig alkalmazhatók, míg nem születik az Mt. szabályaitól eltérő kormányzati döntés.

© 2020 Mihalics Ügyvédi Iroda

Call Now