hírek

A vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége

A vezető tisztségviselők feladatuk ellátásáért nagyfokú felelősséggel tartoznak a társaság működése során, azonban a felelősségük nem szűnik meg abban az esetben sem, ha a társaság felszámolását a bíróság elrendeli,...

ÁLTALÁNOS KÉRTÉRÍTÉS HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN

A Kúria ítéletében általános kártérítés fizetésére kötelezte azon alperest, amelynek hibás teljesítése folytán a felperesnek jelentős bevételkiesése és tényleges kára keletkezett. Az árufuvarozással foglalkozó felperes egy kistehergépjárművet vásárolt az...

Mi az a Bitcoin?

A kriptopénzek alapkoncepciója egy Wei Dai nevű informatikus-mérnöktől származik, aki 1998-ban olyan új pénzforma létrehozását javasolta, melynek esetében kriptográfiai eljárásokat alkalmaznak a pénz létrehozására és a tranzakciók irányítására ahelyett,...

bg2
bg3
bg1
bg4

Üdvözöljük a Mihalics Ügyvédi Iroda honlapján!

Irodánk 2004-ben alakult elsősorban polgári joggal foglalkozó, kifejezetten peres képviseltre specializált irodaként. A mögöttünk hagyott 10 évben sok száz vitás ügy kapcsán képviseltük elégedett ügyfeleinket. Célunk az általunk gyakorolt jogterületeken a maximális szakmai felkészültségre törekvés, és ennek megfelelően magas színvonalú szolgáltatások biztosítása. Mindezek érdekében a folyamatos szakmai képzések és a folyamatos tanulás életünk részét képezi. Kiemelt szakterületeink: társasági jog, ingatlan jog, perképviselet, munkajog, ingatlanirodák részére jogi támogatás, végrehajtási jog, kintlévőségkezelés, választottbíróság, baleseti kártérítési jog.

Irodavezető: Dr. Mihalics Krisztián

AKTUÁLIS PUBLIKÁCIÓINK:


ingatlan-adas-vetel

Ingatlan adásvételi szerződések fokozott elővigyázatossággal

Ügyvédi irodánk 2004. óta foglalkozik speciálisan ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések készítésével, valamint ingatanokkal kapcsolatos polgári peres képviselettel. A polgári perekben szerzett tapasztalatok nagy segítséget nyújtanak az ingatlan adásvételi szerződések körültekintő előkészítéséhez és elkészítéséhez. Az alábbiakban kiemelnénk néhány nagyon fontos körülményt, melyet az ingatlan adásvételi szerződések megkötését megelőzően ajánlunk alaposan megvizsgálni:...


munkahelyi_balesetek

Munkahelyi balesetek

A munkahelyi baleset olyan baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától, illetve a munkavállaló közrehatásától függetlenül. A gyakorlatban szükséges elkülöníteni a munkáltatói felelősség három típusát. custodia jellegű felelősség a munkahelyre bevitt dolgokban keletkezett károkért felelősség a munkavállaló egészsége vagy testi...


jotallas_szavatossag

Szavatosság – jótállás az ingatlanadásvételnél

Ingatlanvásárlás esetében fontos kérdés az, hogy milyen hibák, hiányosságok miatt köteles az eladó helytállni, és a vevő milyen igényeket támaszthat az eladóval szemben. E körben szeretnénk röviden bemutatni a szavatosság és jótállás kérdéskörét az ingatlanok esetében, beleértve a felek (eladó és vevő) jogait és kötelezettségeit. I. SZAVATOSSÁG A Ptk....


Autoszerviz

ÁLTALÁNOS KÉRTÉRÍTÉS HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN

A Kúria ítéletében általános kártérítés fizetésére kötelezte azon alperest, amelynek hibás teljesítése folytán a felperesnek jelentős bevételkiesése és tényleges kára keletkezett. Az árufuvarozással foglalkozó felperes egy kistehergépjárművet vásárolt az alperestől. Többszöri meghibásodása miatt azonban a gépjármű több mint három hónapot az alperes szervízében állt, melynek révén annak használatára a...


bitcoin

Mi az a Bitcoin?

A kriptopénzek alapkoncepciója egy Wei Dai nevű informatikus-mérnöktől származik, aki 1998-ban olyan új pénzforma létrehozását javasolta, melynek esetében kriptográfiai eljárásokat alkalmaznak a pénz létrehozására és a tranzakciók irányítására ahelyett, hogy e feladatokat az állam központi pénzkibocsátó, illetve pénzügyi felügyeleti szervei látnák el úgy, ahogy az a klasszikus értelemben vett...


facebook-logo

Facebook profil fenntartójának kártérítési felelőssége

A Kúria egy rendkívül érdekes eseti döntést tett közzé, melyben arról foglalt állást, hogy hogyan felelnek a facebook profilt fenntartó személyek az általuk megosztott bejegyzések alatti kommentek jogsértő voltáért. A facebook a 21. század legismertebb és egyben legnépszerűbb közösségi oldala, melyet a világ valamennyi országában használnak mind a fiatalok,...


Cegtorles

Cég törlése – vezető tisztségviselő eltiltásának korlátai

A Fővárosi Ítélőtábla alábbi tanulságos jogesetében a cégtörléssel kapcsolatosan alkalmazható vezetői eltiltás korlátaira hívnánk fel a figyelmet. Az elsőfokú bíróság elrendelte a kényszertörlési eljárás megindítását, indoklásában rögzítette, hogy a NAV törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kérte a társasággal szemben arra hivatkozással, hogy az a székhelyén nem található. Korábbi végzése a...


m5_i44602_nv79762013_0_resized_3

Bérleti díj nem fizetésére alapított felmondás esetén a határidők számítása

A lakásbérleti törvény szerint a felmondásnak szigorú határidőkhöz kötött szabályai vannak, ha a bérlő nem fizette meg a lakbért. Ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a...


mokk

FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI AZ ÚJ POLGRÁGI PERRENDTARTÁS HATÁLYBALÉPÉSÉT KÖVETŐEN

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) hatálybelépésével egyidejűleg a fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény (Fmhv.) szabályai is módosulnak. A fizetési meghagyásos eljárás rendszere nem változik meg alapvetően 2018. január 1. napjától kezdődően, vagyis továbbra is a közjegyzők fognak eljárni a jelenleg is ismert...


homokóra

Hibás teljesítésre alapított kártérítési igény elévülése megítélésének szempontjai

Egy konkrét esetben a Kúria az elévülések kapcsán a következő fontos megállapításokat tette: Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált, az esedékesség pedig arra az időpontra tehető, amikor a kötelezett teljesítésre köteles, a jogosult pedig köteles a teljesítést elfogadni. A követelés esedékessé válása a teljesítés időpontjában bekövetkezett,...


22610411_3c744367928136c56a37ea5fdc70e527_xl

Az ügyvédjelöltek bíróságok előtti eljárása az új Pp. tükrében

2018. január 01. napján nagy változás történik a polgári eljárásokban. A változás a bírók, ügyvédek munkáját is nagyértékben befolyásolni fogja.  A jelenleg hatályban lévő, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt (régi Pp.) felváltja a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.). Az új törvény szabályai...


12

A vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége

A vezető tisztségviselők feladatuk ellátásáért nagyfokú felelősséggel tartoznak a társaság működése során, azonban a felelősségük nem szűnik meg abban az esetben sem, ha a társaság felszámolását a bíróság elrendeli, amelyet jól szemléltet az alábbi eset. A vezető tisztségviselők a felszámolás elrendelését követően kötelesek a felszámolónak átadni a társaság iratanyagát,...


fiatalok-ház-lakás-121122

A lakásbérleti szerződés buktatói

Irodánk 2004. óta nyújt bérbeadással kapcsolatos jogi tanácsadást olyan ingatlan üzemeltető társaságok részére, akik jelentős számú lakás- és ipari ingatlanok bérbeadásával, azok üzemeltetésével foglalkoznak. Tapasztalataink alapján célszerű valamennyi, a bérleti szerződéssel kapcsolatosan lehetséges konfliktus helyzeteket a szerződésben előre szabályozni. Erre tekintettel ezúton szeretnénk röviden bemutatni, a bérleti szerződések buktatóit,...


slide2

A gazdasági társaságok átalakulása

 A gazdasági társaságok átalakulására általában azon okból kerül sor, mert a tagjai (tulajdonosok) a társaság eredményes működésének elősegítése, vagyis a működés racionalizálása érdekében a társaság működési formájának megváltoztatása mellett döntenek. Bizonyos esetekben (ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára...


szamol_freedigitalphotos_-adamr

Kintlévőségkezelés

Irodánk 2004. óta jelentős gyakorlatot szerzett követelések kezelésének és –behajtásának a területén. Több olyan társaság részére nyújt irodánk jogi támogatást, amelyek bérleti szerződéseket, és adásvételi szerződéseket nagyszámban kötnek, kezelnek, és az ebből eredő igényeiket, követeléseiket az általunk nyújtott jogi szolgáltatások igénybevételével érvényesítik. Ezúton szeretnénk bemutatni a leendő ügyfeleink számára,...


börtön

Magyarországi börtönviszonyok miatti kártalanítások a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon

A magyar börtönök, és az ott uralkodó körülmények az elmúlt években egyre többször kerültek a figyelem középpontjába. 2015-ben a Strasbourgi székhelyű Emberi Jogi Bíróság meghatározott bizonyos kötelezettségeket Magyarország számára, annak érdekében, hogy kevesebb panasz érkezzen a Bírósághoz a börtönökben fennálló körülmények miatt. Magyarország 1992. november. 05.-én ratifikálta és hatályba...


csoportosletszamcsokkentes

A csoportos létszámcsökkentés szabályai

A csoportos létszámcsökkentés szabályai A magyar munkajog 1991 óta tartalmaz különös rendelkezéseket arra az estre nézve, ha a munkáltató a tevékenységével összefüggő okra hivatkozással rövid időn belül szünteti meg egyszerre több, viszonylag nagyszámú munkavállalói munkaviszonyát. Erre a speciális szabályozásra azért volt szükség, mert a munkavállalók rövid időn belüli tömeges...


ft_diszterem

Külföldi állampolgár tanúként meghallgatása polgári perben

A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) személyi hatálya nem csak a magyar állampolgárok illetve hazánkban nyilvántartott jogi személyekre terjed ki. A törvény – a joghatósági szabályokkal összhangban – vonatkozhat külföldi magán és jogi személyek jogvitáira is. Egy külföldi elemmel rendelkező (pl.: az egyik fél külföldi...


homokora

Elévülés 1 nap alatt?

Elévülés az új Ptk-ban. Az Új Polgári Törvénykönyv számos változást hozott az életünkben, többek között az elévülés szabályait (Ptk. 6:22. §) illetően. Az új kódex tisztázta az elévülés és a jogvesztés problémakörét is, mikor kimondja, hogy minden határidő, amit jogszabály nem minősít kifejezetten jogvesztő határidőnek, az elévülési jellegű (Ptk....


energetikai_tanusitvany1

Minden, amit az energetikai tanúsítványról tudni érdemes

A 2004 május 1.-i Európai Uniós csatlakozásunk óta Magyarországra is vonatkoznak az Európai Unió kötelező jogi aktusai. Az ezeknek való megfelelés jegyében született meg a 176/2008 (VI.30.) kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról (továbbiakban: Rendelet). Mivel ügyvédi irodánk 2004 óta foglalkozik ingatlanok adásvételével, így kiemelten fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk...


ejeb

Perek elhúzódása miatti kártalanítások a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon

út az Európai Emberi Jogi Bírósághoz Az Európai Emberi Jogi Bíróság egy nemzetközi bíróság melynek székhelye Strasbourgban található. Jelenleg 47 bíróból áll. Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló 1950. november 4-én kelt Egyezményben (továbbiakban Egyezmény) biztosított jogok és szabadságok megsértése miatt lehet a Bírósághoz fordulni, de...